πεπερασμένος

In which color should Kathi color her hair?

Kathi wants to color her hair, but cannot decide.

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

I went to see the doctor, I'd come down with the blues She said that "I can't cure you, but here's something you could do Take out a piece of paper and go sit down for a while And draw a pretty picture of something that makes you smile" Well, I know what makes me happy, I didn't have to think for long But when I tried to draw it, it always came out wrong I had a box of 12, 48, and 64 But nowhere could I find that one shade I was looking for I guess I realized, shoulda come as no surprise Crayola doesn't make a color for your eyes There is no way that I could possibly describe you Crayola doesn't make a color to draw my love

Επικοινωνία για ερωτήσεις

Kathi

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Eingabephase

neue Ideen hinzufügen und kommentieren

1 0 0

Kathi will color her hair in that color

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση