πεπερασμένος

Where to go on Vacation?

Where to go over the weekend?

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

Imagine you could go 4 days on a short trip: Where would you go? 

 

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Vacation Location - A simple brainstorming

Where to go when you have 4 days of vacation?

Δεν βρέθηκαν προτάσεις

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση