πεπερασμένος

What do discuss on the next event about coffee?

A meeting about coffee, but what to talk about? Share your ideas here

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

For the coffee event we need an agenda and points to be discussed!

Give your ides and comment on the ideas of others!

Then, in the 2nd phase, rate your top ideas :)

Enjoy!

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

What do discuss on the next event about coffee?

A meeting about coffee, but what to talk about? Rate the best ones

Δεν βρέθηκαν προτάσεις

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση