πεπερασμένος

Co-creation of Events in High School Kamnik

High school Kamnik would like to ask all students to give feedback on 4 events / collect ideas and rate them in 2nd phase

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

Events....

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Colecting ideas on the topic of four scool events in 2017

School events

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση