πεπερασμένος

Rate of statutes ideas

This is about rating the ideas to change our statutes

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

Rate now!  Every rating helps us to improve our result

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Rate of statutes ideas

We are rating the ideas for our statutes - Support your idea now!

There is no result yet. Expect something around the 15th of December.

What year? We will see ;)


άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση