πεπερασμένος

Blog Post for Releasing OPIN v2.0

Let's create together a blog post for the release of OPIN v2.0

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

OPIN v2.0 will be there - horray!

Let's write a blog post about it!

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Blog Post for Releasing OPIN v2.0

Let's comment together for a better blog post for the release of OPIN v2.0

Welcome OPIN 2.0

Better Design, More project types to chose from & a surprise

We have updated the design and we like it much better now, Also, initiators can chose from 7 different project types, including planning with a map or text review. 

Σχόλια

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση