πεπερασμένος

New Skate Park location - Suggestions

The aim of this project is to encourage the young people to decide and put forward their suggestions for where they would like to see a skate park opened in Malta.

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

The goal of this project is to encourage the young people to suggest various spaces around Malta where they think a skate park should be opened. 

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Young people to suggest areas in Malta that can be used as a skate park

Young people should look at the map and suggest where they think are good spaces for a skate park to be created in Malta.

From the results collected, it will enable us to pin point specific locations across Malta to begin looking at possible sites where a Skate Park can be constructed, according to the needs and wants of the young people. 


άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση