πεπερασμένος

New activities in the youth cafe! :)

To gather different ideas for activities to be implemented during the youth cafe to cater for a variety of young peoples wants and needs.

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

The goal of this project is to come up with a variety of activities to implement within the youth cafe setting, in order to create a plan according to the wishes of the young people that attend.

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Activity ideas for the youth cafe

To come up with a variety of ideas to create a plan for the youth café activities

Through this information we will be forming our Youth Café programme of activities for the summer.


άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση