πεπερασμένος

Talent Show Ideas

Gather information about the Talent Show Event to engage young people in the prep work.

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

The goal of this project is to engage the young people in coming up with ideas for a future activity (talent show) so that they get the chance to take responsibility and take ownership over an event.  

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Using the ideas collected in previous phase to implement the programme.

By using the ideas collected for the programme and resources - a programme can be designed according to the desires of the young people.

By giving the youth the opportunity to put together a programme for an activity, it will hopefully lead to them becoming more engaged during the activity when it is implemented as well as encouraging them to take more responsibility for future events and activities, not just at the youth cafe but during their every day lives. 


άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση