πεπερασμένος

Mission statement for the youth cafe - Suggestions

The aim of this project is to engage the young people, so that they feel confident to propose various ideas and phrases to use as an appropriate mission statement that demonstrates the values and eth…

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

This project will be used as a platform for the young people that attend the youth cafe, to put forward their ideas on what the mission statement for the youth cafe should include.

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Create mission statement from the comments gathered from the young people.

Once young people have given their feedback on what they think the mission statement should include, a mission statement should be drafted and when completed, implemented and distributed with the youth cafe.

By collecting ideas and suggestions from the young people, we will be able to successfully implement a mission statement for the youth cafe that follows our values and ethics.


άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση