πεπερασμένος

Set you agenda to meet with head of school?

Agenzija Zghazagh at Gozo wants to hold a discussion with the head of school about issues that concerns you as students.

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

As youth at Gozo College, we are having a debate with the head of our school about different issues at our school. 

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Set the agenda by liking the issues that matter to you!!!

Now that you have shared which issues need to be discussed with the head of school, you are invited to vote which issues need to be discussed, hence setting the agenda.

Your suggesting will set the agenda for the meeting we will be hosting with the head of school. 


άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση