πεπερασμένος

Talent Show Ideas

Gather information about the Talent Show Event to engage young people in the prep work.

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

The goal of this project is to engage the young people in coming up with ideas for a future activity (talent show) so that they get the chance to take responsibility and take ownership over an event.  

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Talent Show - Programme and resources

The young people should discuss and suggest a relevant programme and list of resources required for a talent show activity.

By giving the youth the opportunity to put together a programme for an activity, it will hopefully lead to them becoming more engaged during the activity when it is implemented as well as encouraging them to take more responsibility for future events and activities, not just at the youth cafe but during their every day lives. 


άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση