πεπερασμένος

Hackathon - Scenario 2: Recreation site

tell us how it will look like!

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

A former production site is now wasteland. The city administration decides to use this site as recreation area for young people. The administration is not decided yet, how the recreation area shall concretely look like. Therefore, they plan to include the ideas of the youngsters right from the beginning of the planning through the implementation of an online process to include all interested young people.

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Chooce the best idea!

Please vote for the idea you like the best!

0 0 0

results are the following


άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση