დასრულდა

Hackathon - Scenario 2: Recreation site

tell us how it will look like!

ვადები

ინფორმაცია

A former production site is now wasteland. The city administration decides to use this site as recreation area for young people. The administration is not decided yet, how the recreation area shall concretely look like. Therefore, they plan to include the ideas of the youngsters right from the beginning of the planning through the implementation of an online process to include all interested young people.

მადლობა მონაწილეობისათვის!

ეს პროექტი უკვე დასრულებულია. მადლობა პროექტში მონაწილეობისთვის!

Chooce the best idea!

Please vote for the idea you like the best!

results are the following


ამ ორგანიზაციის სხვა პროექტები