πεπερασμένος

Use of wasteland area

What should we use the area for

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

A former production site is now wasteland. The city administration decides to use this site as recreation area for young people. The administration is not decided yet, how the recreation area shall concretely look like. Therefore, they plan to include the ideas of the youngsters right from the beginning of the planning through the implementation of an online process to include all interested young people.

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

a prioritisation, showing which idea is most attractive for the young people.

a prioritisation, showing which idea is most attractive for the young people.

Δεν βρέθηκαν προτάσεις

The results shall be 1) a set of ideas for the future use of the wasteland and 2) a prioritisation, showing which idea is most attractive for the young people.


άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση