πεπερασμένος

Hackathon - Scenario 1: CCTV cameras - yes or no?

Have your say about CCTV cameras!

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

A city plans to install CCTV cameras at a public place because of frequent robberies and other criminal activities. Especially at day times, this place is a common meeting point for youngsters to skate and hang out. There are critical voices that are afraid about the privacy when the cameras are installed. Therefore, please tell the arguments pros and cons for having cameras installed

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Arguments for CCTV cameras

Please provide why we should or should not instal the cameras

The results shall be 1) an overview over existing arguments and 2) a vote that shows if the majority is for or against the plan to install the cameras.


άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση