завршен

Agenda Setting

Exemplary case for setting an agenda together

Временска рамка

информации

This is where you find an exemplary case about agenda setting.

Ви благодариме на учеството!

Овој проект е веќе завршен. Ви благодариме на сите што бевте дел од овој проект!

rate your agenda ideas

so you'll find a suitable one

Here you will see the results of your agenda setting process.


други проекти од оваа организација