завършен

Agenda Setting

Exemplary case for setting an agenda together

Времева линия

информация

This is where you find an exemplary case about agenda setting.

Благодаря за участието!

Този проект вече е приключил. Благодаря много на всички за участието в проекта!

rate your agenda ideas

so you'll find a suitable one

Here you will see the results of your agenda setting process.


други проекти от тази организация