πεπερασμένος

Agenda Setting

Exemplary case for setting an agenda together

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

This is where you find an exemplary case about agenda setting.

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

rate your agenda ideas

so you'll find a suitable one

Here you will see the results of your agenda setting process.


άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση