დასრულდა

Agenda Setting

Exemplary case for setting an agenda together

ვადები

ინფორმაცია

This is where you find an exemplary case about agenda setting.

მადლობა მონაწილეობისათვის!

ეს პროექტი უკვე დასრულებულია. მადლობა პროექტში მონაწილეობისთვის!

rate your agenda ideas

so you'll find a suitable one

Here you will see the results of your agenda setting process.


ამ ორგანიზაციის სხვა პროექტები