πεπερασμένος

Places for playgrounds

European playground planning with OPIN

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

We need your ideas!

We want to brainstorm locations for playgrounds. When you post your ideas, please provide some information on the environments of the are (residential, commercial) and the traffic conditions (small road; multiple lane road; city centre). Also, give us some ideas on what type of playground you would like to build.

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Post ideas for the best playground locations!

Please provide us with some information on the environment and the traffic conditions.

We expect to be done analysing your input by the end of March 2017.

The locations will be presented by us to the National Commission of Child Happiness at their summer gathering in June 2017.


άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση