დასრულდა

This is a Brainstorming

We want to brainstorm for ideas

ვადები

ინფორმაცია

This is how we could brainstorm online.

მადლობა მონაწილეობისათვის!

ეს პროექტი უკვე დასრულებულია. მადლობა პროექტში მონაწილეობისთვის!

Intense Brainstorming

Add your ideas and let us brainstorm together

Here your results will be shown after the brainstorm is over.


ამ ორგანიზაციის სხვა პროექტები