πεπερασμένος

Unser Beteiligungsverfahren für 2018

Wir suchen das vielversprechenste Projekt an dem sich Jugendliche beteiligen können im nächsten Jahr.

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

Wir sammeln Vorschläge für Jugendbeteiligungsprojekte. Das Projekt soll im Jahr 2018 stattfinden. Aus den Vorschlägen wird durch Abstimmung der populärste ausgewählt.

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Wählt euren Lieblingsvorschlag!

Bitte lest euch dir Vorschläge durch und wählt für die Vorschläge, die euch am besten gefallen.

Δεν βρέθηκαν προτάσεις

Die Ergebnisse des Ideenwettbewerbs werden im Anschluss sofort besprochen.


άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση