πεπερασμένος

hashtagfahrradstadtmz

Wollt ihr Mainz zur Fahrradstadt machen?

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

hier steht der beschreibungtext

 

- wo sind gefährliche situationen / positionen...

in karte ampelsystem eintragen (rot-gefährlich, gelb-optinmierbar, grün-passt)

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Entwicklungspotential

was muss gemacht werden und in welcher ereihenfolge/dringlichkeit

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση