πεπερασμένος

Baggersee gestalten

Neben dem Baggersee steht eine Fußballfeldgroße Fläche zur freien Gestaltung zur Verfügung? Welche Wünsche gibt es?

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Baggerseehausen, Naherholungssuchende aus der Gegend, Touristen; alle Generationen;

Ziel der Beteiligung: Neugestaltung der Freifläche am Baggersee, um die Bedürfnisse möglichst vieler Zielgruppen zu berücksichtigen

Ort: Freifläche am Baggersee neben Baggerseehausen

Dauer: 1 Monat

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Abstimmen

alle analog und digital vorgeschlagenen Ideen werden abgestimmt

wir haben viele gute Ideen, was auf die Fläche soll. was im Rahmen des Budgets und der geltetenden REchtslage möglich ist, wird umgesetzt. dabei werden unterschiedliche INteressen berücksichtigt.


άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση