დასრულდა

Hackathon - Scenario 1: CCTV cameras - yes or no?

Have your say about CCTV cameras!

ვადები

ინფორმაცია

A city plans to install CCTV cameras at a public place because of frequent robberies and other criminal activities. Especially at day times, this place is a common meeting point for youngsters to skate and hang out. There are critical voices that are afraid about the privacy when the cameras are installed. Therefore, please tell the arguments pros and cons for having cameras installed

მადლობა მონაწილეობისათვის!

ეს პროექტი უკვე დასრულებულია. მადლობა პროექტში მონაწილეობისთვის!

Arguments for CCTV cameras

Please provide why we should or should not instal the cameras

0 0 0

crowded places only

raghunath პარასკევი, 19 მაისი, 2017
0 0 1

prevention instead of punishment

ruslan პარასკევი, 19 მაისი, 2017
0 0 1

Security vs Privacy

shanmu.thukaram პარასკევი, 19 მაისი, 2017
0 0 0

Grrrrrrr mrrrr

Gaël ორშაბათი, 15 მაისი, 2017
0 0 1

No Cameras please!!

Verena ორშაბათი, 15 მაისი, 2017
0 0 2

My test

lgmartinezb ორშაბათი, 15 მაისი, 2017
0 0 0

Test 1

guimar25 ორშაბათი, 15 მაისი, 2017
0 0 0

NA

guimar25 პარასკევი, 12 მაისი, 2017

The results shall be 1) an overview over existing arguments and 2) a vote that shows if the majority is for or against the plan to install the cameras.


ამ ორგანიზაციის სხვა პროექტები