დასრულდა

Testss

Teststestststs

ვადები

ინფორმაცია

asdsdasdasdasdasdadasdddd

asdf

31.მარ.2017 12:00

ჯერჯერობით დოკუმენტაცია არ არის მოწოდებული

ინიციატორს ჯერ არ ააქვს მითითებული ინფორმაცია პროექტის მოსალოდნელ შედეგებთან დაკავშირებით.

ამ ორგანიზაციის სხვა პროექტები