πεπερασμένος

Themenfindung für die Jugendkonferenz 'Youth and Gender Equality'

Welche Themen sollen auf der Konferenz besprochen werden?

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

Wir möchten zusammen mit allen Beteiligten abstimmen, welche Themen bei der Jugendkonferenz 'Youth and Gender Equality' besprochen werden sollen. Hierzu organisieren wir verschiedene Beteiligungsprozess.

Wir wünschen euch viel Spaß beim mitmachen!

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Themen für die Jugendkonferenz 'Youth and Gender'

Trage jetzt deine Idee für ein Thema ein und finde Gehör.

Die Ideen, die ihr eingebracht habt, werden wir hier nochmal auflisten und beschreiben. Vielen Dank für eure Teilnahme!


άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση