πεπερασμένος

Themenfindung für die Jugendkonferenz 'Youth and Gender Equality'

Welche Themen sollen auf der Konferenz besprochen werden?

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

Wir möchten zusammen mit allen Beteiligten abstimmen, welche Themen bei der Jugendkonferenz 'Youth and Gender Equality' besprochen werden sollen. Hierzu organisieren wir verschiedene Beteiligungsprozess.

Wir wünschen euch viel Spaß beim mitmachen!

Jugendkonferenz

13/03/2018 8 πμ.

Δεν έχει ακόμη δοθεί τεκμηρίωση

Die Ideen, die ihr eingebracht habt, werden wir hier nochmal auflisten und beschreiben. Vielen Dank für eure Teilnahme!


άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση