завършен

Idea Challenge

This is an exemplary Idea Challenge

Времева линия

информация

A challenge happens here. Between Ideas.

Благодаря за участието!

Този проект вече е приключил. Благодаря много на всички за участието в проекта!

collect ideas

so you can discuss them

here you can see the result of your idea challenge


други проекти от тази организация