Kolofon

Za vsebino, pridobljeno na podlagi zakonodaje o medijih in v skladu z nemškim sporazumom zveznih dežel o medijskih storitvah, je odgovoren Nexus.

Koordinatorica projekta:
Kerstin Franzl
E-naslov: franzl@nexusinstitut.de

nexus
Institute for Cooperation Management and Interdisciplinary Research GmbH
Otto-Suhr-Allee 59
10585 Berlin, Nemčija
Tel. št.: +49 30 31805485
www.nexusinstitut.de
mail@nexusinstitut.de

Managing Director: Prof. Dr. Hans-Liudger Dienel
Registration court: Berlin-Charlottenburg, HRB 96110

Izvršni direktor: prof. dr. Hans-Liudger Dienel
Registrirano pri sodišču: Berlin-Charlottenburg, HRB 96110

Skladno z zakonodajo o medijih je za uredniške objave, podpisane z imenom, odgovoren avtor. Za vsebino svojih zadevnih razdelkov so odgovorni organizacije in skrbniki posameznih razdelkov.

Naj opozorimo, da se vsebina spletišča Opin.me lahko spremeni ali aktivno spreminja. Za vse povezave na tem spletišču velja ta izjava: V trenutku, ko je bilo spletišče povezano s povezavo, smo preverili vsebino na povezavi in ugotovili, da ta ni škodljiva. Vendar ne moremo izključiti, da se je lahko vsebina na povezavah pozneje spremenila, zato ne moremo prevzeti odgovornosti za vsebino katerega koli povezanega spletišča. Svetujemo, da se omenjena spletišča uporabljajo za pridobivanje informacij, vendar si vsebine teh spletišč nikakor ne prilaščamo. To pojasnilo velja za vse povezave, ki so na voljo na tem spletišču.

Opin.me je projekt pobude
"Euth - Tools and Tips for Digital and Mobile Youth Participation in and across Europe"

Koordinatorica projekta: Ms Kerstin Franzl
nexus - Institut für Kooperationsmanagement und interdisziplinäre Forschung GmbH, Otto-Suhr-Allee 59, 10585 Berlin, Germany

Tel. št.: +49 30 3180 5485
E-naslov: franzl@nexusinstitut.de
URL: https://www.nexusinstitut.de

Licenca

Licence Logo

Vsebina Adhocracyja je licencirana v skladu z licenco Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Germany.

Osnovna koda Adhocracyja je licencirana v skladu z licenco Affero GPL in jo je mogoče pridobiti na razvojnem spletišču.

Zemljevidi

Zemljevidi so pridobljeni iz projekta OpenStreetmap in so licencirani v skladu s Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 (CC BY-SA).

Izključitev odgovornosti

Skladno z zakonodajo o medijih je za uredniške objave, podpisane z imenom, odgovoren avtor. Za vsebino svojih zadevnih razdelkov so odgovorni organizacije in skrbniki posameznih razdelkov.

Vsebina

Avtor si pridržuje pravico, da ne prevzema odgovornosti za aktualnost, točnost, celovitost ali kakovost podanih informacij. Odškodninski zahtevki v zvezi s škodo, povzročeno  zaradi uporabe katerih koli navedenih informacij, vključno z vsemi informacijami, ki niso popolne ali točne, bodo zato zavrnjeni.  Vse ponudbe so nezavezujoče in brez obveznosti. Avtor lahko dele strani ali celotno objavljeno vsebino, vključno z vsemi ponudbami in informacijami, razširi, spremeni ali delno ali v celoti izbriše, in to brez posebnega obvestila.

Priporočila in povezave

Avtor ni odgovoren za nobeno povezano ali priporočeno vsebino na svojih straneh – razen če je popolnoma seznanjen z nezakonitimi vsebinami in bi lahko obiskovalcem tega spletišča preprečil ogled navedenih strani. Če zaradi uporabe informacij, navedenih na teh straneh, nastane kakršna koli škoda, je lahko odgovoren izključno avtor zadevnih strani, ne pa tisti, ki je objavil povezavo do njih. Poleg tega avtor ni odgovoren za nobene objave ali sporočila, ki jih objavijo uporabniki tabel za razpravo, knjig gostov ali poštnih seznamov, ki so na voljo na njegovi strani.

Avtorske pravice

Avtor ni nameraval za objavo uporabiti nobenega avtorsko zaščitenega gradiva, v nasprotnem primeru pa je nameraval navesti avtorske pravice za zadevno gradivo. Avtorske pravice za vse gradivo, ki ga je ustvaril avtor, so pridržane. Kakršno koli podvajanje ali uporaba gradiva, na primer slik, diagramov, zvočnih posnetkov ali besedil, v drugih elektronskih ali natisnjenih publikacijah nista dovoljena brez avtorjevega soglasja.

Politika varstva zasebnosti

Če je na voljo možnost za vnos osebnih ali poslovnih podatkov (e-naslovi, ime), je vnos takih podatkov popolnoma prostovoljen. Uporaba vseh ponujenih storitev in plačilo zanje sta dovoljena – če in kolikor je tehnično mogoče in razumno –, brez navajanja kakršnih koli osebnih podatkov oziroma z navedbo anonimiziranih podatkov ali psevdonima. Uporaba objavljenih poštnih naslovov, telefonskih številk ali številk telefaksa in e-naslovov za trženjske namene je prepovedana, pošiljatelji neželenih e-poštnih sporočil pa bodo kaznovani.

Pravna veljavnost te izjave o omejitvi odgovornosti

To izjavo o omejitvi odgovornosti je treba obravnavati kot del spletne objave, s katere ste bili preusmerjeni. Če deli ali posamezni pogoji te izjave niso zakoniti ali točni, to ne vpliva na vsebino ali veljavnost drugih delov.