avslutad

Ideas for a car free city

What city do we want to live in?

Tidslinje

info

How do you imagine your city in 2020?

Tack för ditt deltagande!

Det här projektet är redan avslutat. Stort tack till alla deltagare i projektet!

What ideas do you like most

What ideas do you like most - comment them here

Initiatören har ännu inte lämnat information om det förväntade resultatet av projektet.

andra projekt från denna organisation