დასრულდა

Ich bin ein diskutabler Titel

Wir suchen einen Titel, vllt hast du eine Idee oder Anregung?

ვადები

ინფორმაცია

We are searching a project title. Something smooth but also inspiring. Something great! The greatest title we ever have!

მადლობა მონაწილეობისათვის!

ეს პროექტი უკვე დასრულებულია. მადლობა პროექტში მონაწილეობისთვის!

Debatten Phase

Füge Beiträge hinzu und diskutiere diese.

The Best Title we ever had!

ამ ორგანიზაციის სხვა პროექტები