დასრულდა

sd

adf

ვადები

ინფორმაცია

af

offline phase

1.მარ.2018 12:00

ჯერჯერობით დოკუმენტაცია არ არის მოწოდებული

ინიციატორს ჯერ არ ააქვს მითითებული ინფორმაცია პროექტის მოსალოდნელ შედეგებთან დაკავშირებით.

ამ ორგანიზაციის სხვა პროექტები